Sekretesspolicy för JEPOTECH ApS och närstående företag.

Denna sekretesspolicy beskriver hur JEPOTECH ApS samlar in och behandlar din personliga och företagsinformation. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig säker när du lämnar din personliga information och företagsinformation till oss. I denna sekretesspolicy kommer vi att förklara vilken personlig information och företagsinformation vi behandlar om dig när du besöker vår webbplats eller handlar med oss.

01. DATA ANSVARIG:

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
JEPOTECH ApS
Sandbakkevej 44
DK-4390 Vipperød
Telefon: + 45 59 11 01 99
E-post: info@jepotech.dk
CVR-nr 15658886

02. ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION

Vi använder din personliga och företagsinformation för följande ändamål:

a) Leverans av varor och tjänster: Personlig information och företagsinformation används för att kunna tillhandahålla de önskade tjänsterna från JEPOTECH och för att kunna bäst tjäna dig och kommunicera med dig och tillhandahålla information om tjänsterna.
b) Marknadsföring: Personlig information och företagsinformation används för marknadsföringsändamål, inklusive att rikta vår kommunikation med dig baserat på dina intresseområden och fokus och ge dig en relevant, ärlig och inspirerande upplevelse i samband med vår kommunikation med dig.

03. KATEGORIER AV PERSONLIG INFORMATION

Bland annat kan vi samla in och behandla följande information om dig för följande ändamål:

a) Tillhandahållande av våra tjänster
Person- och företagsinformation: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, CVR-nummer, bankinformation, kundnummer, avtalnummer, fakturanummer.

b) Marknadsföring
Person- och företagsinformation: namn, adress, e-postadress,

c) Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar
Person- och företagsinformation: namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

d) Statistik och serviceutveckling
Person- och företagsinformation: kundnummer, fakturanummer, e-postadress, adress, telefonnummer

04. KÄLLOR

När vi samlar in personlig information från andra källor än du personligen kan sådana källor vara:

a) Onlinekällor som sociala medier eller leverantörer av offentligt tillgänglig information.
b) Myndigheter, adressinformationstjänster, kreditupplysningsföretag och eventuellt inkassoföretag

05. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av din personliga och företagsinformation för ovanstående syften baseras på följande rättsliga grund:

a) Leverans av varor och tjänster
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår avtalet.

b) Marknadsföring
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att anpassa vår marknadsföringskommunikation till dig baseras på ditt samtycke och det legitima intresset är inriktning och distribution av marknadsföringskommunikation.

c) Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar
Behandlingen av dina personuppgifter för att optimera din upplevelse på vår webbplats baseras på ditt samtycke. Se mer om vår integritetspolicy.

d) Statistik och serviceutveckling
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att sammanställa statistik, genomföra undersökningar och analyser för att säkerställa funktionaliteten och kvaliteten på våra tjänster.

e) Övervakning
Behandlingen av din personliga och företagsinformation baseras på vårt legitima intresse av att säkerställa vår betalningsuppföljning och säkerställa identifiering i samband med inkasso.

06. UPPGIFTER OM PERSONLIG INFORMATION

Vi vidarebefordrar inte din personliga och företagsinformation till någon annan än företag som ägs och kontrolleras av JEPOTECH ApS

b) Information förmedlas till offentliga myndigheter såsom polisen och skattemyndigheterna om de har en laglig anledning att ha tillgång till informationen.

07. FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra och behålla din personliga information bestående av:
i. Allmän information om dig: i upp till ett år efter att du har avslutat din relation med JEPOTECH.
ii. Transaktionsinformation och verifieringar: i upp till 7 år efter genomförd transaktion i enlighet med tillämplig lag.
iii. Information i samband med behandlingen av ett pågående ärende, t.ex. ett anspråk eller en incident: i upp till 3 år efter att målet avslutats i enlighet med tillämpliga regler.

08. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att:
• begära korrigering av din personliga och företagsinformation
• begära åtkomst till din personliga och företagsinformation
• invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring

och återkalla ditt samtycke om vår behandling av din personliga och företagsinformation baseras på ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagligheten i behandlingen som utförts innan du återkallar ditt samtycke.

Under vissa omständigheter, som beskrivs ytterligare i tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt till:
• invända mot behandlingen av personuppgifter och företagsuppgifter och få begränsningar för behandlingen av dina personuppgifter,
• kräva att vi raderar din personliga information,
• ta emot den personliga information om dig som du har gett i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett mejl eller klicka på den här länken.

09. FRÅGOR OCH ALLA KLAGOR

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter och företagsuppgifter är du välkommen att kontakta oss via ring eller kontakta oss via e-post till adressen som anges högst upp i denna sekretesspolicy.
Om du är missnöjd med vår behandling av din personliga och företagsinformation, vänligen kontakta oss så gör vi vårt bästa för att tillgodose dina åsikter. Din integritet är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla din personliga och företagsinformation på det bästa och säkraste sättet. Men om du anser att vi inte uppfyller våra ambitioner har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten till Dataskyddsverket.

10. COOKIES

Denna webbplats använder cookies – små textfiler placerade på din maskin för att hjälpa webbplatsen att ge en bättre användarupplevelse.

Vi använder spårningskakor för att mäta hur användare interagerar med vårt innehåll på Internet och hur de navigerar genom våra sidor. Vi använder denna information för att optimera användarupplevelsen.

Vi tillhandahåller anonymiserad spårningsinformation för tredjepartsapplikationer som Google Analytics.

Du kanske dock föredrar att inaktivera cookies på denna webbplats och på andra. Det mest effektiva sättet att göra detta är att inaktivera cookies i din webbläsare.

Vi föreslår att du besöker hjälpavsnittet i din webbläsare eller tittar på webbplatsen Om cookies, som ger vägledning för alla moderna webbläsare

11. GOOGLE-ANALYTIK

Vi använder Google Analytics för att spåra besökare till denna webbplats. Google Analytics använder cookies för att samla in dessa uppgifter.

För att följa den nya förordningen inkluderade Google en databehandlingsändring.

Uppgifterna vi samlar in behandlas anonymt och “Datadelning” inaktiveras.

Vi använder inte andra Google-tjänster i kombination med Google Analytics-cookies.

12. LOGGAR

Vi använder optimerad OS- och applikationsloggning, som ger ytterligare gransknings- och logginformation för händelsesvar.

Detta gör det möjligt för oss att förbereda rapporter om omfattningen av ett intrång, för intern och extern kommunikation. Åtkomstloggar från webbservern och loggfiler som loggar in på servern lagras i en månad.

Dessa loggar innehåller din IP-adress. Vi använder inte detta för spårning, bara för incidentrapporter för att skydda våra servrar.