Eksempel på brug af kameraovervågning på mejetærsker:

Eksempel på brug af kameraovervågning på en halmpresser: