Privatlivspolitik for Jepotech.dk

Privatlivspolitik for JEPOTECH ApS og tilknyttede firmaer.

 1. Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes JEPOTECH ApS indsamler og behandler dine person- og firmaoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine person-og firmaoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke person-og firmaoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside, eller handler med os.

01. DATAANSVARLIG:

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
JEPOTECH ApS
Sandbakkevej 44
DK-4390 Vipperød
Telefon: + 45 59 11 01 99
Email: info@jepotech.dk
CVR.Nr. 15658886

02. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine person- og firmaoplysninger til følgende formal:

 1. a) Levering af varer og tjenesteydelser: Person-og firmaoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede tjenesteydelser fra JEPOTECH og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig og oplyse om tjenesteydelserne.
 2. b) Markedsføring: Person- og firmaoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt give dig en relevant, redelig og inspirerende oplevelse i forbindelse med vores kommunikation med dig.

03. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

 1. a) Levering af vore tjenesteydelser

Person- og firmaoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, CVR nummer, bankoplysninger, kundenummer, aftalenummer, fakturanummer.

 1. b) Markedsføring

Person- og firmaoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse,

 1. c) Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme

Person-og firmaoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

 1. d) Statistik og tjenesteudvikling

Person- og firma oplysninger: kundenummer, fakturanumrer, e-mailadresse, adresse, telefonnummer

04. KILDER

Når vi indsamler personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være:

 1. a) Onlinekilder som f.eks. sociale medier eller leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger.
 2. b) Myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer og evt. inkassofirmaer

05. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine person- og firmaoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:

 1. a) Levering af varer og tjenesteydelser

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten.

 1. b) Markedsføring

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at tilpasse vores markedsføringskommunikation til dig er baseret på dit samtykke og den legitime interesse er målretning og udsendelse af markedsføringskommunikation.

 1. c) Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at optimere din oplevelse på vores hjemmeside er baseret på dit samtykke. Se nærmere vedrørende vores Privatlivspolitik.

 1. d) Statistik og tjenesteudvikling

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at udarbejde statistikker, foretage undersøgelser og analyser med henblik på at sikre funktionaliteten og kvaliteten af vore tjenesteydelser.

 1. e) Overvågning
  Behandlingen af dine person-og firmaoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at sikre vores betalingsopfølgning og sikre identifikation i forbindelse med gældsinddrivelse.

06. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver ikke dine person-og firmaoplysninger til andre end virksomheder som er ejet og kontrolleret af JEPOTECH ApS

 1. b) Oplysninger videregives til offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til oplysningerne.

07. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:
i. Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter, at du har opsagt din relation til JEPOTECH.
ii. Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.
iii. Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler.

08. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:
• anmode om berigtigelse af dine person-og firmaoplysninger
• anmode om adgang til dine person-og firmaoplysninger
• gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring

og tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine person- og firmaoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
• gøre indsigelse mod behandlingen af person- og firmaoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
• forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
• modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at sende mail eller klikke på dette link.

09. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine person-og firmadata, er du velkomment til at kontakte os pr. telefon eller kontakte os via e-mail på adressen, der er anført øverst i denne privatlivspolitik.
Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine person-og firmaoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine person-og firmaoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vore ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den svenske datatilsynsmyndighed til Datatilsynet i Danmark.

10. COOKIES

Dette websted bruger cookies – små tekstfiler, der er placeret på din maskine for at hjælpe webstedet med at give en bedre brugeroplevelse.

Vi bruger sporings cookies til at måle, hvordan brugere interagerer med vores indhold på internettet og hvordan de navigerer gennem vores sider. Vi bruger denne information til at optimere brugeroplevelsen.

Vi leverer anonymiserede sporingsdata til tredjeparts applikationer som Google Analytics.

Du kan dog foretrække at deaktivere cookies på dette websted og på andre. Den mest effektive måde at gøre dette på er at deaktivere cookies i din browser.

Vi foreslår at konsultere Hjælp-sektionen i din browser eller kigge på webstedet Om cookies, der giver vejledning til alle moderne browser

11. GOOGLE ANALYTICS

Vi bruger Google Analytics til at spore besøgende på dette websted. Google Analytics bruger cookies til at indsamle disse data.

For at være i overensstemmelse med den nye forordning inkluderede Google en databehandlingsændring.

Dataene vi indsamler behandles anonymt og “Data sharing” er deaktiveret.

Vi bruger ikke andre Google-tjenester i kombination med Google Analytics-cookies.

12. LOGS

Vi bruger Optimeret OS og Application Logging, som giver yderligere revisions- og logoplysninger for hændelsesrespons.

Dette gør det muligt for os at udarbejde rapporter om omfanget af et brud, for intern og ekstern kommunikation. Adgangslogger fra webserveren og logfiler, der logger ind på serveren, opbevares i 1 måned.

Disse logfiler indeholder din IP-adresse. Vi bruger ikke dette til sporing, kun for hændelsesrapporter for at beskytte vores servere.